„Przodujący pododdział Sił Powietrznych” z Lidzbarka Warmińskiego

10. kompania zakłóceń radioelektronicznych z Lidzbarka Warmińskiego odebrała proporzec „Przodujący pododdział Sił Powietrznych”.

 W imieniu dowódcy Sił Powietrznych wręczył go dowódcy pododdziału chorążemu sztabowemu Mirosławowi Ziębie szef Sztabu SP generał brygady Jerzy Fryczyński. Stało się to w Grójcu podczas apelu 22 lutego w koszarach 1 Ośrodka Radioelektronicznego. Przebieg uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa SP z Dęblina.

Lidzbarska kompania została doceniona za osiągniecie najlepszych wyników w działalności szkoleniowej i wychowawczej oraz utrzymanie wysokiego poziomu zdolności i gotowości bojowej w 2012 roku. Proporzec pododdziałowi nadał dowódca Sił Powietrznych rozkazem z 28 stycznia 2013 roku.

Generał Fryczyński podziękował personelowi 1. ORel. w imieniu dowódcy Sił Powietrznych i swoim za wzorowe wykonanie zadań w roku ubiegłym. Szczególnie pochwalił wyróżnioną kompanię. W dowód uznania wraz z dowódcą ośrodka pułkownikiem Andrzejem Kozerą wręczył wszystkim żołnierzom 10. kompanii zakłóceń radioelektronicznych okolicznościowe certyfikaty. Życzył im wszystkim równie udanego roku bieżącego na niwie służbowej oraz prywatnej.

Źródło: http://sp.mil.pl, major Grzegorz Bochniak

Zdjęcia: http://sp.mil.pl, starszy chorąży sztabowy Antoni Jacek