PLL LOT sprywatyzowany? Boeingi 787 nie polecą do października