1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z nowym dowódcą

7 lutego 2013 roku odbyła się uroczystość zmiany na stanowisku dowódcy w 1. Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. Poza kadrą jednostki uczestniczyli w niej Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Tadeusza Mikutela i płk dypl. pil. Sławomira Żakowskiego dowodzący 3. Skrzydem Lotnictwa Transportowego. Z jednostką pożegnał się mjr pil. Lech Domański. Dowodził on 1. GPR od jej utworzenia w styczniu 2009. Nie jest to bynajmniej koniec służby mjr. Domańskiego – obejmie on teraz obowiązki starszego oficera instruktora-pilota w wydziale szkolenia lotniczego Pionu Szkolenia Dowództwa 3. SLTr.

1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza żegnając odchodzącego oficera powitała też swojego nowego dowódcę – kpt. pil. Adama Kupińskiego. Dotychczas był on zastępcą dowódcy w tej jednostce.

Portal infolotnicze.pl życzy obu oficerom pomyślności i sukcesów na nowych stanowiskach.

Źródło: http://www.3sltr.sp.mil.pl, kpt. Włodzimierz Baran

Zdjęcia: http://www.3sltr.sp.mil.pl, Joanna Ostańska/mjr Leszek Zieleniewski