Indra opracowuje pasywny radar wysokiej rozdzielczości