IV. Gala Wyróżnień Żołnierzy Sił Powietrznych

1. lutego 2013 roku we Wrocławiu odbyła się IV. Gala Wyróżnień Żołnierzy Sił Powietrznych. Poprzedziła ją narada szkoleniowo-metodyczna kadry kierowniczej Sił Powietrznych. Podczas niej rozmawiano o sposobach wyróżnień najlepszych żołnierzy Sił Powietrznych, a także o kierunkach zmian w służbie inżyniersko-lotniczej. Przy drugim zagadnieniu dowódcy poszczególnych skrzydeł lotniczych przedstawiali pomysły na usprawnienie działania SIL, z kolei dowódca SP gen. broni pilota Lech Majewski zalecał zatrudnianie byłych żołnierzy tej specjalności jako cywilnych pracowników wojska oraz wysyłanie kompetentnych szeregowych na kursy podoficerskie i specjalistyczne SIL.

Po naradzie odbyła się już bardziej przyjemna gala i bal. Na niej wręczono nagrody dla najlepszych żołnierzy i pododdziałów Sił Powietrznych. Z pośród zgłoszonych 83 kandydatów wyłoniono zwycięzców w 19 kategoriach. Wyboru dokonała kapituła złożona z 14 wyższych oficerów Sił Powietrznych pod przewodnictwem gen. Majewskiego.

 • Pilotem Roku został kapitan Jacek Szczotka (dowódca klucza z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego);
 • Nawigatorem Roku- porucznik Patryk Piaseczny (oficer zespołu kierowania lotnictwem Centrum Operacji Powietrznych);
 • Sztabowcem Roku – podpułkownik Arkadiusz Reding (szef sztabu 23 BLT);
 • Szkoleniowcem Roku – pułkownik Zbigniew Ruszniak (szef pionu planowania operacji COP);
 • Radiotechnikiem Roku – pułkownik Włodzimierz Damaziak (szef oddziału w Szefostwie Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych DSP);
 • Przeciwlotnikiem Roku – podpułkownik Włodzimierz Pigoń (zastępca komendanta Centrum Szkolenia SP);
 • Kontrolerem Roku – młodszy chorąży sztabowy Andrzej Dudzik (starszy asystent kontrolera lotniska 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego);
 • Logistykiem Roku – podpułkownik Andrzej Puchała (zastępca dowódcy 22 BLT);
 • Inżynierem Roku – major Rafał Białkowski (starszy inżynier 3 Brygady Radiotechnicznej);
 • Technikiem Roku – starszy chorąży sztabowy Henryk Oleszczuk (starszy technik klucza 33 Bazy Lotnictwa Transportowego);
 • Łącznościowcem Roku – kapitan Wojciech Różański (szef grupy zabezpieczenia Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP);
 • Chemikiem Roku – mjr Marek Nowicki (zastępca dowódcy 6 batalionu chemicznego);
 • Saperem Roku – chorąży Arkadiusz Kowalczyk (dowódca grupy rozpoznania w 16 batalionie remontu lotnisk);
 • Oficerem Wychowawczym Roku – major Wiesław Gasek (szef sekcji wychowawczej 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego);
 • Dydaktykiem Roku – major Zbigniew Pustelnik (szef sekcji planowania i programowania CSSP);
 • Kadrowcem Roku – major Andrzej Wilmański (szef sekcji personalnej CSSP);
 • Oficerem Rozpoznawczym Roku – major Tomasz Kołodziejczyk (specjalista Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej DSP);
 • Meteorologiem Roku- starszy chorąży Marek Sójka (starszy meteorolog Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZRP).
 • Podoficerem Roku – chorąży sztabowy Mirosław Pankow (pilot 3. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej).

Wyróżnieni otrzymali Odznaki Honorowe Sił Powietrznych lub dyplomy z tytułem Zasłużony Żołnierz RP.

Tytuł Dydaktyka Roku WSOSP przypadł pułkownikowi Dariuszowi Ungiertowi, w nagrodę od Dowódcy SP otrzymał on sygnet z gapą lotniczą oraz dyplom uznania.

Dokonano także wyborów najlepszych pododdziałów Sił Powietrznych. Wyróżnienia te przyznano:

 • I zespołowi ogniowemu z 33 dywizjonu rakietowego w Gdyni, dowodzonemu przez majora Marka Oliwkowskiego. Zespół ten pełnił dyżur bojowy w osłonie Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 i uczestniczył w ćwiczeniu operacyjnym „Anakonda-12″ gdzie wykonywał strzelania bojowe do imitatorów celów powietrznych SRCP-WR oraz MJ-7 Szogun, odpalił najwięcej rakiet spośród wszystkich biorących udział w ćwiczeniu i uzyskał 100% skuteczności. Żołnierze tego zespołu uczestniczyli we wspólnych szkoleniach i ćwiczeniach z amerykańską baterią Patriot;
 • 10. kompanii zakłóceń radioelektronicznych z Lidzbarka Warmińskiego, dowodzonej przez chorążego sztabowego Mirosława Ziębę, której żołnierze osiągają bardzo dobre wyniki w szkoleniu i nie ma wśród nich sprawców wykroczeń dyscyplinarnych;
 • eskadrze lotniczej C-130 i M28 z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Powidzka eskadra eksploatuje samoloty trzech typów (M-28 B, B/PT oraz C-130 Hercules), jej personel wywodzi się z rozformowanych oraz istniejących wciąż eskadr różnych rodzajów sił zbrojnych, a jednak działa bardzo sprawnie, wykonuje zadania w Polsce i za granicą, w szerokim spektrum – od ratowania życia ludzkiego, poprzez dowóz pomocy humanitarnej, desantowanie, po przewóz żołnierzy i cargo do stref wojennych w Afganistanie, Iraku czy Libii. Eskadrą dowodzi podpułkownik pilot Krzysztof Szymaniec.

W trakcie gali Dowódca SP uhonorował także nagrodami specjalnymi trzech pułkowników:

 • Kazimierza Kotlewskiego – szefa pionu działań bieżących w COP;
 • Andrzeja Kozerę – dowódcę 1 Ośrodka Radioelektronicznego;
 • Andrzeja Galana – dowódcę 16 batalionu remontu lotnisk.

Po gali odbył się uroczysty bal w którym wzięło udział blisko 300 lotników wraz z małżonkami. Uświetniły go występy muzyczne i artystyczne.

Portal infolotnicze.pl gratuluje wszystkim wyróżnionym i życzy powodzenia i szczęścia w dalszej służbie!

Źródło: http://sp.mil.pl, ppłk Artur Goławski

Zdjęcia: http://sp.mil.pl, Bogusłąw Politowski, st. szer. Mariusz Dejneka, plut. Piotr Piasecki