61 lat garnizonu Świdwin – przygotowania do uroczystości

Byli Żołnierze Jednostek Wojskowych Garnizonu Świdwin!

Już 61 lat temu, 1 stycznia 1952 r., rozkazem szefa Sztabu Generalnego WP nr 0096 z 11 grudnia 1951 r. w Świdwinie powstała 11. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego, 76 kompania łączności i 47. Ruchome Warsztaty Lotnictwa, dając początek lotniczemu Garnizonowi Świdwin. W styczniu 1953 roku, na Świdwińskim lotnisku wylądowały pierwsze samoloty należące do 40. pułku lotnictwa myśliwskiego. W związku z tym, 2013 rok będzie poświęcony 61-leciu funkcjonowania lotnictwa wojskowego na Ziemi Świdwińskiej. W zaistniałej sytuacji, mając na względzie jak najlepsze uświetnienie 61. Rocznicy istnienia lotnictwa wojskowego w Świdwinie, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.
Przystępując do organizacji obchodów 61-lecia Garnizonu Świdwin, pragnę poinformować, iż oficjalne uroczystości rocznicowe tak ważne dla historii garnizonu zostały zaplanowane na dni 28-29 czerwca 2013 roku. Zdaję sobie sprawę, że istnieje znaczna rozbieżność pomiędzy faktyczną datą a planowanymi uroczystościami, niemniej jednak, za takim wyborem przemawia kilka argumentów.
Po pierwsze, uwzględniając trudne warunki pogodowe w styczniu, wpływające na dojazd do Świdwina, oraz wiek naszych żołnierzy-seniorów często ograniczający ich możliwości podróżowania, rozsądnym wydaje się zorganizowanie uroczystości w cieplejszej porze roku.
Po drugie, rocznicy powstania garnizonu Świdwin, jako garnizonu lotniczego, powinna być nadana odpowiednia ranga w skali całych Sił Powietrznych. Wreszcie po trzecie, ze względów logistycznych i organizacyjnych przygotowanie tak dużej imprezy, korzystniej jest połączyć
z innymi uroczystościami na terenie garnizonu.
Te trzy powody złożyły się na podjęcie decyzji o połączeniu obchodów 61-lecia Garnizonu Świdwin z obchodami święta 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W projekcie ramowego programu obchodów rocznicowych, na piątek 28 czerwca 2013 roku, przewidywana jest organizacja „spotkania pokoleń” poświęconego wspomnieniom z historii budowy i rozwoju jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie Świdwin. Kolejnym punktem programu
w tym dniu, będzie koncert artystyczny w Klubie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Następnie uczestnicy rocznicowych obchodów będą mieli możliwość zwiedzenia obiektów 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, a na zakończenie dnia wspomnień zapraszamy na żołnierski poczęstunek. W sobotę, 29 czerwca, odbędzie się część oficjalna 61. rocznicy powstania
i funkcjonowania jednostek garnizonu Świdwin, połączona ze świętem 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Będziemy również uczestnikami „PIKNIKU LOTNICZEGO”, w tym pokazów lotniczych podczas których zostaną zademonstrowane samoloty jednostek 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
W związku z tym proszę wszystkich byłych żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych stacjonujących w Świdwinie o pomoc w organizacji „spotkania pokoleń”. Proponuję, aby informację o organizacji 61. rocznicy istnienia naszego garnizonu rozpropagować wśród byłych żołnierzy garnizonu. Proszę również Szanownych Państwa o przygotowanie w formie pisemnej wspomnień (zapisków sporządzonych ręcznie, maszynowo, na komputerze lub na dyktafonie) i zdjęć oraz przesłanie ich, bądź osobiste dostarczenie do organizatorów na adres podany poniżej. Zebrane materiały posłużą do wydania folderu, w którym zamieszczone zostaną najciekawsze teksty i materiały fotograficzne z lat służby w jednostkach stacjonujących w Świdwinie w tym: wspomnienia żołnierzy: 11. DLM, 3. BDLM, 3. BDLSzR, 3. BDLMB, 3. DLMB, 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego, 1. SLT, 40. plm, 40. plmsz, 40.plmb, 28.RWNS, 47.PWL, 1.CDB, 86. bł, 19. brt i innych.
Okres luty-kwiecień, przeznaczony będzie na zbieranie materiałów wspomnieniowych. W maju zostanie przygotowany projekt folderu „61. lat garnizonu lotniczego Świdwin” oraz opracowany szczegółowy scenariusz uroczystości. Na początku czerwca powinien zostać wydrukowany folder oraz zakupione niezbędne materiały promocyjno-reklamowe, a także rozesłane zaproszenia do uczestników spotkania i gości honorowych.
W związku z rangą uroczystości oczekiwany jest udział w niej Dowódcy Sił Powietrznych oraz byłych dowódców jednostek wojskowych stacjonujących w Świdwinie. Ponieważ intencją Dowódcy Garnizonu Świdwin jest dotarcie z zaproszeniami do jak największej liczby żołnierzy związanych z naszym garnizonem, proszę o przygotowanie wykazu byłych żołnierzy wraz
z aktualnymi stopniami i adresami zamieszkania – do celów korespondencyjnych. Wyrażam przekonanie, że dzięki wspólnym wysiłkom, godnie uczcimy 61. lat funkcjonowania lotnictwa wojskowego w garnizonie Świdwin.
Główny ciężar organizacji uroczystości rocznicowych przyjmują na siebie żołnierze 1.SLT
i 21.BLT. Do kontaktów roboczych upoważniam oficerów prasowych skrzydła i 21. BLT:
mjr Wiesław Gasek (tel. 94 382 2195, e-mail: rzecznik.1slt@sp.mil.pl ) i mjr Mirosław Lorenc
( tel. 94 382 3069, e-mail: Rzecznik21blt@sp.mil.pl ).
Korzystając z okazji jeszcze raz zapraszam wszystkich żołnierzy i kombatantów garnizonu Świdwin do współpracy w organizacji uroczystości rocznicowych oraz życzę wszystkiego najlepszego w Nowym 2013 roku.

DOWÓDCA

gen. bryg. pil. Tadeusz MIKUTEL

 

Świdwin

Zdjęcie: 21blot.sp.mil