Zajęcia instruktażowo-metodyczne w 35. dr OP

Pod koniec stycznia (30-31.01.2013) w koszarach 35. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej odbyły się zajęcia instruktażowo-metodyczne dla dowódców zespołów i baterii obejmujące organizację szkolenia i działań szkolno-metodycznych w 2013 roku.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do roli kierowników i instruktorów zajęć. Ponadto zajęcia pozwoliły na ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia, a także wypracowanie wniosków i udzielenie wytycznych w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń.

Źródło: http://www.35drop.sp.mil.pl, st. kpr. Daniel Andalukiewicz

Zdjęcia: http://www.35drop.sp.mil.pl, st. kpr. Daniel Andalukiewicz