Wydarzyło się dziś – 3 lutego

3 lutego 1859 roku urodził się, a w 1935 roku zmarł niemiecki inżynier lotniczy Hugo Junkers. W 1895 roku założył firmę Junkers & Co, do 1932 roku był właścicielem Junkers Motorenbau GmbH oraz Junkers Flugzeugwerke AG. Hugo Junkers związany jest z powstaniem między innymi takich samolotów jak: Junkers J.I, Junkers F.13, Junkers G.38 oraz Junkers Ju 52/3m. W 1933 roku został przez władze III Rzeszy odsunięty od wpływu na losy firmy.

3 lutego 1910 roku urodził się kpt. pil. Kazimierz Barski. Był absolwentem Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Mianowany podporucznikiem obserwatorem 15 sierpnia 1930 roku. Po promocji został przydzielony jako obserwator do 41 eskadry liniowej w 4 pułku lotniczym w Toruniu. W 1932 roku ukończył kurs pilotażu w CWOL w Dęblinie i skierowany został jako instruktor do LSSiB w Grudziądzu. W marcu 1937 roku awansowany został do stopnia kapitana i objął stanowisko komendanta Wojskowego Przysposobienia Lotniczego na lotnisku Lublinek koło Łodzi. Wraz z personelem sztabu lotniczego Armii „Łódź” ewakuował się do Warszawy, skąd następnie przedostał się do Dęblina. Następnie z personelem Działu Nauk CWL-1 ewakuował się dalej na południowy wschód i w rejonie Monasterzysk dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał początkowo w obozie przejściowym w Szepietówce, skąd przewieziony został do Starobielska. Zginął zamordowany przez NKWD wiosną 1940 roku w Charkowie.