Wydarzyło się dziś – 2 lutego

2 lutego 1961 roku odbył się pierwszy lot radzieckiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego R-16. Posiadał długość 30 metrów, średnicę 3 metry i masę 141 000 kg. Rakieta używana była przez siły zbrojne Związku Radzieckiego w latach 1961-1976.

2 lutego 1971 roku zmarł Stanisław Pietruski, kapitan pilot obserwator Wojska Polskiego. Urodził się 6 lipca 1893 roku w Gródku Jagiellońskim. Studiował w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach pierwszej wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej. Walczył między innymi na froncie włoskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości walczył w obronie Lwowa w 2. eskadrze bojowej (przemianowanej później na 6. eskadrę lotniczą). Uczestniczył również w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasach II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej oraz służył w Polskich Siłach Powietrznych. Pietruski za swoją działalność odznaczony został między innymi orderem Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych.