Wizyta z Czech w 183. kompanii radiotechnicznej

23 stycznia 2013 roku doszło do niecodziennej wizyty w 183. kompanii radiotechnicznej. Odwiedziła ją delegacja oficerów z Republiki Czeskiej z płk. Josefem Slavikiem na czele. Goście z zagranicy chcieli poznać służbę w jednostce oraz możliwości sprzętu użytkowanego w pododdziale. Przed wizytą odbyła się także prezentacja wyrobów firmy BUMAR dokonana przez Panią Halinę Lutostańską. Nad wizytą z ramienia Szefa Wojsk OPL i Radiotechnicznych opiekę sprawował płk. Włodzimierz Damaziak.

Źródło: http://www.3brt.wp.mil.pl, A. Wdowski

Zdjęcia: http://www.3brt.wp.mil.pl, st. szer. A. Mazewski