Dyrektor CBW wspiera 18. Bal Lotników i Polskiej Obronności