Wydarzyło się dziś – 9 stycznia

9 stycznia 1793 roku Jean Pierre François Blanchard, jako pierwszy człowiek w Ameryce, wzniósł się balonem w powietrze. Wydarzenie to miało miejsce w Filadelfii, a sam lot trwał około sześćdziesięciu minut. Blanchard był francuskim wynalazcą, pionierem baloniarstwa. Lotnik ten, jako pierwszy człowiek na świecie prowadził również naukowe badania oraz obserwacje znad ziemi. W 1789 roku, w obecności polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Blanchard odbył także przelot nad Warszawą.

9 stycznia 2012 roku zmarł podpułkownik inżynier pilot Wojska Polskiego Zbigniew Kloc. W polskim lotnictwie służył od 1963 roku. Był pilotem w 40. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie, 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” w Goleniowie, 41. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku (był tam dowódcą eskadry). Od 1979 roku służył w 45. lotniczej eskadrze doświadczalnej w Modlinie. Później oblatywał samoloty PS-11 „Iskra” zakupione przez Siły Powietrzne Indii. Po powrocie do Polski dowodził 42. eskadrą lotniczą. W 1996 roku otrzymał przeniesienie do rezerwy.