Riverside inwestuje w Bohemia Interactive Simulations

Riverside Company zainwestowała w czeską spółkę Bohemia Interactive Simulations s.r.o. („Bohemia”). Bohemia to innowacyjna spółka, która zajmuje się: projektowaniem i oferowaniem gier do zastosowań szkoleniowych oraz systemów interaktywnych symulacji, sprzedawanych klientom z sektora obronnego, służb ratunkowych oraz obsługi misji wojskowych. Bohemia jest dostawcą dla m.in. Departamentu Obrony USA, Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, sił zbrojnych Australii oraz innych klientów. Sztandarowy produkt spółki – Virtual Battle Space 2 (VBS2) stał się standardem branżowym w swoim segmencie rynku.
VBS2 (http://products.bisimulations.com) to w pełni interaktywny, trójwymiarowy system szkoleniowo-symulacyjny. VBS2 ma wiele zastosowań ćwiczebnych oraz eksperymentalnych, zarówno wojskowych, jak i komercyjnych; a w szczególności stosowany jest do szkoleń taktycznych oraz scenariuszy treningowych przed wyruszeniem na misje.
Bohemia powstała w 2001 r. w Australii, a od roku 2007 na jej czele stoi CEO Pete Morrison, były kapitan armii australijskiej. W okresie służby Pete Morrison zajmował się zapewnianiem wojsku szkoleń opartych na strukturze gier, w ramach ćwiczeń przygotowawczych do misji w Iraku. Po przejściu na wojskową emeryturę Pete Morrison oraz Prezes spółki Bohemia dr Mark Dzulko dostrzegli ogromne możliwości rozwoju w obszarze symulacji. Szkolenia na wysokim poziomie, obejmujące szeroki zakres umiejętności i scenariuszy wydarzeń, mają kluczowe znaczenie dla skuteczności współczesnych sił zbrojnych. Pete Morrison i Mark Dzulko zawarli porozumienie z firmą Bohemia Interactive Studio – producentem popularnej serii gier komputerowych Arma, opartych na koncepcji symulacji walk wojskowych.
Na tej podstawie rozwinęli firmę w formie joint venture.
Centralne biura sprzedaży spółki Bohemia znajdują się w USA i są częścią  Team Orlando. Team Orlando to centrum doskonalenia  w zakresie  technologii symulacji do zastosowań wojskowych. Spółka posiada biura sprzedaży i oddziały w Wielkiej Brytanii, Australii, Czechach, a ostatnio także w Polsce. Planuje dalszą ekspansję na rynkach międzynarodowych.
Nasze doświadczenie w zakresie technologii, a także międzynarodowa struktura
i zakres działania Riverside to elementy, dzięki którym jesteśmy idealnym partnerem dla Bohemii – podkreśla dr Martin Scott, Partner Riverside, stojący na czele oddziału specjalizującego się w sektorze oprogramowania i informatyki w Europie.
Riverside zrealizowała już ponad 20 inwestycji w spółki tworzące oprogramowanie
i może się pochwalić zespołem ekspertów w dziedzinie nowych technologii.
Bohemia jest liderem w segmencie nowych technologii – notującym bardzo silny
i trwały wzrost, z bardzo optymistycznymi perspektywami rozwoju –  powiedział Martin Scott. – VBS2 oraz szereg przygotowywanych przez spółkę Bohemia innowacji
i produktów wyznacza standardy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Oferowane produkty i usługi zmieniają proces szkolenia żołnierzy i – co najważniejsze –  wykorzystywanie tych narzędzi szkoleniowych pozwala ratować ludzkie życie.
Niezmiernie się cieszymy, że firma Riverside jest naszym partnerem –  powiedział Pete Morrison. – Jej globalny zasięg i bardzo dobra znajomość branży oprogramowania pozwolą nam na dalszą ekspansję i zaspokajanie dynamicznie zmieniających się potrzeb naszych klientów.

Źródło: Informacja prasowa Bohemia Interactive Simulations

Logo: Bohemia Interactive Simulations