Aviation Capital Group zamawia 60 samolotów Boeing 737