Inżynierowie Sił Powietrznych spotkali się w garnizonie 16 brl

Jeszcze przed Świętami (17-19.12) w garnizonie 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk doszło do spotkania kadry wojsk inżynieryjnych Sił Powietrznych. Głównym celem spotkania było podsumowanie osiągnięć roku 2012 i omówienie założeń i planów na kolejny rok 2013. Ponadto przeprowadzono doskonalenie uczestników narady w planowaniu i realizacji przedsięwzięć inżynieryjnych, a także zapoznano ich z rozwojem systemu wsparcia inżynieryjnego.

Urozmaiceniem wykładów i dyskusji był pokaz dynamiczny sprzętu inżynieryjnego, lotniskowego i logistycznego wykorzystywanego w Siłach Zbrojnych. Ponadto zaprezentowano także umiejętności specjalistyczne żołnierzy Mobilnego Zespołu Rozminowywania EOD który aktualnie znajduje się na końcowym etapie osiągania gotowości bojowej.

Źródło: http://www.16brl.sp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.16brl.sp.mil.pl