Siły Powietrzne RP gospodarzem opłatka z Prezydentem RP