Siły Powietrzne RP gospodarzem opłatka z Prezydentem RP

20. grudnia 2012 roku w koszarach 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP na Bemowie odbyło się spotkanie opłatkowe Sił Zbrojnych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. W wizycie uczestniczył także szereg ważnych osobistości związanych z wojskiem polskim, m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, minister obrony Tomasz Siemoniak, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch i dowódcy rodzajów sił zbrojnych. Poza żołnierzami nie zabrakło na nim także ich rodzin.

Mimo, że opłatek odnosił się do wszystkich rodzajów wojsk, to honory gospodarza pełniły Siły Powietrzne RP. Pan Prezydent na początku wizyty miał możliwość zwiedzenia wystawy sprzętu którą zorganizowały 38 dywizjon zabezpieczenia OP oraz 32 dywizjon rakietowy OP. Następnie został on powitany przez Dowódcę Sił Powietrznych RP generała broni pilota Lecha Majewskiego.

Tradycja spotkań opłatkowych wojska z Prezydentem wywodzą się z okresu międzywojennego. Wspomniał o tym też gen. Majewski, stwierdzając też, że:

Obecność Prezydenta wśród nas jest dla nas źródłem szczególnej satysfakcji. Traktujemy ją jako dowód wsparcia dla naszej służby oraz roli Sił Powietrznych w systemie bezpieczeństwa naszego kraju.

Jednym z elementów spotkania była także ekumeniczna modlitwa odmówiona przez kapelanów różnych wyznań.

Prezydent RP w swym przemówieniu wskazał na szczególną rolę jaką pełnią Siły Zbrojne w tworzeniu świadomego społeczeństwa. Dziękował także za codzienne zaangażowanie zarówno żołnierzom, jak i ich rodzinom, które także dźwigają część odpowiedzialności za obronność kraju. Bronisław Komorowski życzył także wojskowym wszystkiego najlepszego i żołnierskiego szczęścia, zwłaszcza tym, którzy uczestniczą w misjach za granicami kraju.

Dzięki zorganizowanej telekonferencji w trakcie spotkania na żywo połączono się z Polskim Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie. Jego dowódca – gen. bryg. Andrzej Tuz złożył zgromadzonym najlepsze życzenia świąteczne w imieniu swych żołnierzy z XII zmiany PKW.

Źródło: http://sp.mil.pl, Ppłk Artur Goławski

Zdjęcia: chor. Adam Roik/CCDOSZRP