List intencyjny w sprawie NORTAT

Ministrowie krajów nordyckich podpisali list intencyjny w sprawie NORTAT (Nordic Tactical Air Transport w listopadzie bieżącego roku.

Dla krajów regionu jest to doskonała możliwość lepszego wykorzystania potencjału związanego z transportem. Dodatkowe obszary to wspólne dowodzenie i kontrola, szkolenie i wspólne rozwiązania związane z utrzymaniem i wsparcie sprzętu.

List intencyjny w sprawie NORTAT.

Dodatkowo przedstawiono studium na temat możliwej współpracy. Celem tego opracowania jest przekazanie sugestii na temat możliwej większej współpracy oraz wskazanie rejonów potencjalnie niebezpiecznych.

Studium w sprawie NORTAT.

Źródło: http://nordefco.imaker.no

Zdjęcie: http://nordefco.imaker.no