Siły Powietrzne RP z nowymi regulaminami

Siły Powietrzne RP od 1 stycznia 2013 r. będą posiadały dwa nowe regulaminy. Regulamin Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2012) i Instrukcja Organizacji Lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP (IOL-2012) zastąpią podobne regulaminy z 2010 roku RL-2010 i IOL-2010. Decyzję w tej sprawie podpisał 29 listopada 2012 r. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

Poniżej zamieszczamy informację prasową zamieszczoną na stronie Sił Powietrznych dotyczącą powstania nowych regulaminów:

Inicjatywa przygotowania nowych RL i IOL była rezultatem kursu szkoleniowo-metodycznego kadry dowódczej lotnictwa wojskowego ZLOT-2011, któremu patronował dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski. Ogromy wkład w powstawanie konstytucyjnych dla lotników dokumentów mają oficerowie Dowództwie Sił Powietrznych. Współpracowali z nimi piloci z Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej.

Twórcy IOL-2012 wprowadzili do dokumentu szereg zmian optymalizujących szkolenie lotnicze oraz realizację zadań lotniczych, dostosowując przepisy do specyfiki każdego rodzaju lotnictwa. Ponadto zaktualizowali i wprowadzili zapisy, dostosowujące instrukcję do innych aktów prawnych, ustalających zasady organizacji lotów w rejony misji polskich kontyngentów wojskowych.
Autorzy RL-2012 wprowadzili do dokumentu szereg zapisów uszczegółowiających zasady nadawania uprawnień, dopuszczeń do wykonywania lotów i bezpieczeństwa lotów. Jednoznacznie określili minimalne warunki atmosferyczne, przy których pilot może wykonać zadanie oraz minimalne warunki atmosferyczne, przy których lotnisko mające określone wyposażenie może przyjąć statki powietrzne.

Celem wprowadzonych rozwiązań jest dostosowanie przepisów i zasad obowiązujących w siłach zbrojnych do znowelizowanych ostatnio przepisów cywilnych (w tym ustawy Prawo Lotnicze i ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej). W RL-2012 wprowadzono również nowości dotyczące czasu pracy i wypoczynku załóg oraz wykonywania lotów w strefie działań wojennych. W regulaminie znalazły się też przepisy zobowiązujące personel latający do odbywania szkoleń CRM, ORM oraz z przetrwania. RL-2012 lepiej uwzględnia też niuanse udziału polskich lotników w ćwiczeniach i treningach wielonarodowych.

Zmiany dokonane w najważniejszych dokumentach normujących działalność lotniczą stanowią odzwierciedlenie zaleceń profilaktycznych wypracowanych po katastrofie samolotu Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku. Pozwolą zoptymalizować planowanie, organizację i realizację zadań szkolenia lotniczego oraz zapewnią właściwe wykonanie operacji lotniczych i innych przedsięwzięć naszego lotnictwa.

Zawartość nowych „Instrukcji organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (IOL-2012) oraz „Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (RL-2012) omówią uczestnicy Rady Metodycznej Lotnictwa Sił Zbrojnych RP podczas spotkania, które odbędzie się 12 grudnia w Klubie Sił Powietrznych na stołecznym Okęciu.

Źródło: http://sp.mil.pl

Zdjęcia: Anna Rudnicka