250 zasobnik Litening G4 Targeting System dostarczony