Wydarzyło się dziś – 3 grudnia

3 grudnia 1965 roku w Moskwie zmarł generał rosyjski i polski Aleksander Romeyko. Był on związany z lotnictwem radzieckim od początków lat trzydziestych gdzie służył na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych. Od 1944 r. w Wojsku Polskim, gdzie pełnił kolejno funkcje zastępcy szefa oddziału lotniczego 1. Armii WP, szefa sztabu 1. Polskiej Dywizji Lotniczej i dowódcy 4. Pomorskiej Mieszanej Dywizji Lotniczej. Następnie od 1945 r. był szefem sztabu, a w 1947 został mianowany dowódcą Wojsk Lotniczych. Funkcję tą przestał pełnić w 1951 r. po czym wyjechał do ZSRR.

3 grudnia 2009 roku miał miejsce oblot eksperymentalnego samolotu napędzanego energią słoneczną „Solar Impulse”. Pierwszy lot był stosunkowo krótki, konstrukcja przeleciała dystans 400 metrów na wysokości 1 metra ponad lotniskiem. W kwietniu 2010 roku samolot został zarejestrowany. Napęd „Solar Impuls” zapewniają cztery silniki elektryczne o mocy 7,5 kW każdy.