Wydarzyło się dziś – 27 listopada

27 listopada 1899 roku urodził się por. rez. pil. Stanisław Kiełbasiński. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W 1939 roku został zmobilizowany do 1 warszawskiego Pułku Lotniczego. Przydzielono go do 2 eskadry zapasowej, a podczas ewakuacji w kierunku Rumunii pod Darachowem dostał się do niewoli radzieckiej i osadzony został w obozie w Kozielsku. W kwietniu 1940 r. wywieziony transportem do lasku katyńskiego, został tam zamordowany przez NKWD. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

27 listopada 1944 roku oblatano samolot Boeing F8B. Był to ciężki myśliwiec amerykański zaprojektowany na zamówienie US Navy w zakładach Boeinga. Boeing F8B miał pełnić rolę myśliwca przechwytującego, myśliwca eskortowego dalekiego zasięgu, samolotu bombowego, bombowca nurkującego i samolotu torpedowego. Z tego względu, że miał zaspokajać wszystkie potrzeby stawiane przed samolotami w służbie morskiej, nazywano go ironicznie „pięć w jednym”.