Międzynarodowy projekt naukowy -Gwiaździsta eskadra

Międzynarodowy projekt naukowy – Gwiaździsta eskadra to inicjatywa powstała w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kierownik projektu: dr Bartosz Kruszyński

Wprowadzenie: W ramach Zakładu Historii Wojskowości Instytutu Historii UAM został wdrożony projekt poszukiwawczo-naukowy „Gwiaździsta eskadra”.

Cel projektu: Przeprowadzenie kwerendy w archiwach, muzeach oraz kolekcjach prywatnych, którego celem jest odnalezienie oraz przywrócenie dla kultury i historii polskiej filmu fabularnego pt. „Gwiaździsta eskadra”. Po odnalezieniu filmu zamierzamy przeprowadzić jego digitalizację, konserwację, a następnie zorganizować jego kolejną premierę w Poznaniu. Odnaleziony film zostanie wpisany do rejestru zabytków. Dzieło to, zostanie także opracowane w formie publikacji naukowej, gdzie poddany analizie będzie wizerunek wojny polsko-bolszewickiej na dużym ekranie. Do wsparcia projektu zostaną zaproszeni partnerzy krajowi i zagraniczni.

Apel o wsparcie: Apelujemy zarówno do instytucji archiwalnych i muzealnych oraz osób prywatncyh, które posiadają jakiekolwiek informacje, dotyczące miejsca przechowywania filmu, czy też informacji o jego realizacji, o kontakt z dr. Bartoszem Kruszyńskim

na adres e-mail: bkrusz@amu.edu.pl lub o korespondencję na adres:

Dr Bartosz Kruszyński
Zakład Historii Wojskowości
Instytut Historii UAM
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań

Więcej szczegółów na stornie internetowej projektu: http://zhw.amu.edu.pl/content/view/166/1/