Z historią w tle… Kamieniec Podolski – Zamek

Zamek w Kamieńcu Podolskim pomimo upływu lat nadal fascynuje swoją monumentalnością oraz pięknem.

Rzeka Smotrycz płynąc w głębokich na kilkadziesiąt metrów jarach otacza miasto. Samą twierdzę zbudowano na skalnym cyplu pomiędzy brzegami rzeki, doskonale widoczną  z przeciwległego wzgórza przy bramie miejskiej wiodącej na most. Będąc na dziedzińcu, zauważyć można wysokie mury zamku wraz z licznymi basztami, które opierały się najazdom Turków, aż do 26 sierpnia 1672.  Na mocy pokoju w Buczaczu Kamieniec Podolski miał przejść w ręce państwa osmańskiego. Dopiero pod koniec XVII zgodnie z postanowieniami pokoju w Karłowicach prawobrzeżna cześć Ukrainy i Podole z Kamieńcem wróciły do Rzeczpospolitej. Ostatecznie w wyniku II rozbioru, Polska utraciła Kamieniec Podolski. Warto zwrócić uwagę, że ogrom zamku, jego majestat, doskonale widoczny jest z poziomu rzeki Smotrycz.

 

Tekst i wszystkie zdjęcia Piotr Konieczny.