Powitanie PKW ORLIK 4 w Ojczyźnie

Uroczystość miał miejsce 6 września 2012 roku.

Wzięli w niej udział: Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch, dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski oraz dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał broni Edward Gruszka oraz dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego generał brygady pilot Tadeusz Mikutel.

Minister Siemoniak mówił między innymi: „dla NATO niedopuszczalna jest sytuacja, w której część wspólnej przestrzeni pozbawiona byłaby skutecznej obrony. Dlatego w 2004 roku sojusznicy postanowili rozpoczęciu pełnienia przez samoloty państw NATO rotacyjnych dyżurów patrolowych nad państwami bałtyckimi, nie mającymi zdolności do patrolowania własnego nieba. Ta decyzja jest zgodna z zasadą niepodzielności bezpieczeństwa sojuszu, określającą, że państwa NATO muszą mieć gwarancję uzyskania sojuszniczej pomocy w razie wystąpienia takiej potrzeby. W 2012 roku sojusz postanowił nadać misji Baltic Air Policing charakter bezterminowy. Tym samym operacja ta została przekształcona w stała misję, będącą manifestacją sojuszniczej jedności, potwierdzającą, że w NATO wszyscy jesteśmy jednakowo bezpieczni”.

Polski Kontyngent Wojskowy Orlik 4 był pododdziałem lotnictwa taktycznego SP, działającym jako samodzielna jednostka organizacyjna przeznaczona do realizacji misji Air Policing na terytorium państw Litwy Łotwy i Estonii, zgodnie z decyzją Komitetu Wojskowego NATO. Misja ta trwa od 2004 roku, rotacyjnie przez siły wydzielone z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. PKW Orlik 4 będzie realizować 29. rotację Air Policing. Polskie SP już czwarty raz realizują rotację, jednostka lotnicza z Malborka już po raz drugi, w tym roku w dniach 27 kwietnia – 31 sierpnia.

Źródło: Siły Powietrzne