Airbus i Chiny podejmują działania na rzecz paliw alternatywnych