Nasze załogi w Afganistanie są zawsze w gotowości!