Barbarzyńcy u bram – zapowiedź

W najbliższym czasie ukaże się kolejny książka z serii Mare Integrans – Barbarzyńcy u bram.

Mare Integrans ukazuje się już niemal od 10 lat. Od tego tomu ideą jest, by kolejne publikacje ogniskowały się wokół jednolitej, konkretnej tematyki, tak by można na przestrzeni dziejów, przyglądając się wybrzeżom Morza Bałtyckiego, widzieć jak zmieniało się życie człowieka, a zarazem jak bardzo podobne bywało pomimo pojawiającej się różnicy setek lat.

Poniżej zamieszamy spis treści najnowszego tomu:
Maciej Franz
Wstęp

Prahistoria i archeologia
Demkowicz Karol
Tak zwane „miecze rapierowate” kultury luboszyckiej na tle podobnych  znalezisk z obszaru Europy

Łukasz Ciesielski, Leszek Gardeła
Włócznie śmierci. Włócznie w obrzędowości pogrzebowej w epoce  żelaza

Marcin Biborski, Piotr Pudło, Janusz Stępiński. Grzegorz Żabiński
Barbarzyńska broń? Znalezisko saxa z okolic Malborka (?)

Jerzy Sikora
Wczesnośredniowieczne pochówki szkieletowe jako przejaw barbarzyńskiej mentalności?

Paweł Szczepanik
Maski w kulturze pogańskich Słowian Zachodnich. Atrybut rytualno-obrzędowy, czy fetysz religijny?

Średniowiecze
Paweł Babij
Pomorscy drużynnicy jako element elity barbarzyńskiej

Michał Janik
Pojedynek zastępujący bitwę we wczesnym średniowieczu  na przykładzie Gesta Danorum, ks. III, roz. 5

Łukasz Różycki
Relacje rzymsko-awarskie  w świetle kampanii z 597 roku

Cecilie Skupińska-Løvset
Moc Króla – Profil psychologiczny króla Haralda III Hardråde

Jarosław Sochacki
Akty barbarzyństwa chrześcijańskiej dynastii Piastów na tle  Przemyślidów i Rurykowiczów do końca XI w.

Piotr Boroń
Słowianie w pierwszych kontaktach z cywilizowanym światem (VI–VIII w.).  Między prawdą historyczną a literaturą

Andrzej Makowski
Piractwo morskie – barbarzyństwo czy zwyczajowy sposób uprawiania  handlu

Marika Wiktoria Kosiel
Przeciw barbarzyństwu wobec kobiet: problem feminicidio w Ameryce  Łacińskiej i pomoc w ramach projektów UE

Sławomir Wadyl
Kilka uwag o ceramice wczesnośredniowiecznej w Prusach

Kamil Kajkowski
Rola napojów alkoholowych w obrzędowości Słowian nadbałtyckich

Wojciech Wasiak
Broń „barbarzyńskich” Bałtów jako element późnośredniowiecznej  cywilizacji Europy Zachodniej. Nowe spojrzenie na problem w świetle  analizy źródeł ikonograficznych

Marta Garas
Kilka słów o barbaryzacji motywów zdobniczych umieszczanych  na płytach gotyckich kafli

Nowożytność
Dariusz Woźnicki
Kultura rycerska i sztuka heraldyczna jako wyznacznik poziomu  cywilizacyjnego elit w Polsce oraz Wielkim Księstwie Litewskim  na przełomie średniowiecza i nowożytności

Tomasz Ciesielski
Okrucieństwo konfliktów polsko-kozackich w XVII i XVIII w.

Karol Kościelniak
Zacofanie czy rzeczywistość. Polska gospodarka wobec wojen ze Szwecją,  za panowania Zygmunta III Wazy

Aleksander Bołdyrew
Węgrzy w armii Stefana Batorego 1576–1586

Andrzej Stroynowski
Wojna szwedzko-rosyjska 1788–1790 w świetle  „Gazety Warszawskiej”

Współczesność
Sergij Trojan
Прибалтійський простір у німецькому колонізаційному дискурсі  (від «Лівонської хроніки» Ф. Нієнштадта до «Німецької орденської  країни Пруссії» Г. фон Трейчке)

Andrzej Malinowski
Między krzyżem a półksiężycem. Akty barbarzyństwa podczas wojen  bałkańskich 1912–1913

Rafał Bazaniak
Przykłady barbaryzacji w stosunkach polsko-gdańskich  w latach 20. XX wieku

Mariusz Kardas
Harcerze Tajnego Hufca w Gdyni w walce z okupantem hitlerowskim  w latach 1939–1945. Zarys problematyki

Andrzej Drzewiecki
Manipulowanie historią „ludowej” marynarki wojennej  to też „barbarzyństwo”

Dariusz Nawrot
Polska Marynarka Wojenna w okresie stalinizmu

Jowita Kęcińska-Kaczmarek
Literackie obrazy barbarzyństwa czasu wojny (i nie tylko)  w powieściach historycznych Franciszka Fenikowskiego

Marcin Jakub Szymański
Zdobyć rynek za wszelką cenę. Brutalizacja konkurencji w polskim  przemyśle piwowarskim od XIX do XXI wieku

Andrzej Rossa
Samolot – barbarzyński środek napadu powietrznego