Konferencja „Edukacja lotnicza – kształcenie pilotów”

24 lipca br. o godz. 10.00 w Senacie, w sali nr 217, rozpocznie się konferencja „Edukacja lotnicza – kształcenie pilotów”.

Jej celem jest przedstawienie systemu kształcenia i szkolenia pilotów cywilnych i wojskowych w Polsce. Podczas spotkania omówiona też będzie rola aeroklubów i innych ośrodków w systemie szkolenia pilotów. Jedno z wystąpień będzie poświęcone modelarstwu jako elementowi edukacji lotniczej młodzieży. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa modeli samolotów.

Poniżej zamieszczamy program Konferencji:

10.00    Otwarcie konferencji – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, senator Władysław Ortyl.

10.10    Lotnictwo w Polsce na tle potrzeb kraju – dawniej, teraz i w przyszłości – wystąpienie  wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zbigniewa Mączki.

10.30    Podstawy prawne systemu szkolenia pilotów w Polsce –teraźniejszość i przyszłość – wystąpienie dyrektora Departamentu Personelu Lotniczego w ULC Tomasza Grzegorczyka.

10.50    Szkolenie pilotów dla potrzeb wojska wystąpienie zastępcy Dowódcy Sił Powietrznych, generała dywizji pil. Sławomira Kałuzińskiego.

11.15    Systemy kształcenia i szkolenia pilotów cywilnych i wojskowych w Polscewystąpienie eksperta Waldemara Królikowskiego.

11.40    Przerwa

11.55    Koncepcje kształcenia pilotów w polskich uczelniach – wystąpienia: Rektora – Komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr Jana Rajchela, przedstawiciela Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Andrzeja Tomczyka,  przedstawiciela Politechniki Śląskiej, dyrektora Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej prof. dr hab. inż. nawig. Andrzeja Fellnera,  przedstawiciela Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr inż. Arkadiusza Tofila.

12.55    Aerokluby w systemie szkolenia pilotów kształcenie młodzieży, dostępność do szkoleń lotniczych, finansowanie podstawowej edukacji lotniczej w aeroklubach – wystąpienie prezesa Aeroklubu Polskiego Włodzimierza Skalika.

13.10    Rola innych ośrodków w szkoleniu pilotów –  wystąpienia: przedstawiciela Ośrodka Szkolenia Lotniczego Royal – Star AERO w Mielcu Krzysztofa Pawełka, dyrektora Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Włodzimierza Głodka.

13.30    Modelarstwo jako element edukacji lotniczej młodzieży – wystąpienie eksperta Zygmunta Osaka.

13.45    Dyskusja

14.30    Podsumowanie i wnioski.

Źródło: DP Senatu