Znamy przyczyny katastrofy MQ-1B w Afganistanie

USAF przedstawiło raport wyjaśniający przyczyny katastrofy MQ-1B w Afganistanie.

Do katastrofy doszło 30 stycznia 2012 roku. Jako główną przyczyną podaje się utratę płynu chłodzącego. Zawieść miał przewód doprowadzający płyn do pompy i doszło do jego utraty. W wyniku tego doszło do stopniowego podnoszenia się temperatury głowicy cylindrów. W konsekwencji doszło do rozszczelnień powodujących spadek mocy. Moc spadał tak drastycznie, że aparat rozpoczął szybkie i niekontrolowane tracenie wysokości. Załodze udało się odzyskać panowanie nad aparatem i doprowadzić do kontrolowanego lądowania. Według ustaleń podczas rutynowej inspekcji nie udało się stwierdzić uszkodzeń. Przewód olejowy i chłodziwa miały trzeć o siebie co w konsekwencji doprowadziło do przetarcia i wycieku chłodziwa.

Źródło: USAF

Zdjęcie: USAF