UNESCO i Airbus łączą siły w inicjatywie „Pomysły z polotem”

UNESCO partnerem Airbusa w inicjatywie „Pomysły z polotem”, mającej kreować przyszłość branży lotniczej.

Poniżej informacja prasowa:

Rozpoczynająca się 3. edycja globalnego konkursu na ekologiczne rozwiązania w lotnictwie okazją do popularyzacji kształcenia na kierunkach inżynieryjnych

UNESCO objęło patronatem inicjatywę Airbusa „Pomysły z polotem” (Fly your ideas), międzynarodowy konkurs dla studentów, którego tematem jest ekologiczny transport lotniczy. Rozpoczynająca się 3. edycja tego konkursu zachęca studentów do tworzenia nowych koncepcji i rozwiązań na ekologiczne podróże samolotem.

Jednocześnie inicjatywa Airbusa przy wsparciu UNESCO ma inspirować młodych ludzi do kształcenia się na uczelniach technicznych i tym samym pomóc wychować kolejne pokolenie inżynierów. Szczegółowy raport UNESCO poświęcony przyszłości zawodu inżyniera zwraca uwagę na niedostatek kwalifikacji inżynierskich na rynku pracy, który stanowi zagrożenie dla przemysłu i jego rozwoju. Sektor lotniczy nie jest tu wyjątkiem. Obecnie kończy szkoły zbyt mało inżynierów, by zaspokoić potrzeby przemysłu, a prawie połowa z nich po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji decyduje się na inny rodzaj kariery.

Poprzez konkurs „Pomysły z polotem” Airbus daje studentom okazję do wnikliwego zapoznania się ze światem podróży lotniczych i branżą lotniczą. Jest to jeden ze sposobów zwiększenia zainteresowania tym sektorem przemysłu. Właśnie rozpoczęła się trzecia edycja konkursu. Studenci z całego świata mogą opracować nowe pomysły i koncepcje na bardziej ekologiczne rozwiązania w branży lotniczej. Konkurs obejmuje trzy rundy, podczas których latem 2013 r. wyłonionych zostanie pięć najlepszych zespołów. Każdy z zespołów, który wejdzie do finału powalczy o nagrodę w wysokości 30 tys. euro. Nad opracowywaniem projektów przez poszczególne zespoły czuwać będą opiekunowie z Airbusa, a jako nowość w tej edycji, eksperci z firmy dawać będą wskazówki na każdym etapie konkursu.

Konkurs „Pomysły z polotem” jest częścią programu Airbusa o nazwie „Future by Airbus” (Przyszłość oczami Airbusa) – pionierskiej wizji ekologicznego lotnictwa w 2050 roku. Firma zaprasza do udziału studentów szkół wyższych każdej narodowości i reprezentujących dowolny kierunek studiów – począwszy od inżynierii poprzez marketing, biznes, dyscypliny naukowe, aż po informatykę i wzornictwo przemysłowe. Propozycje muszą wiązać się z najważniejszymi problemami, przed którymi stoi branża. Są to: „Energia”, „Wydajność”, „Zrównoważony rozwój”, „Wzrost ruchu lotniczego”, „Doświadczenie pasażera” lub „Przyjazność dla społeczności lokalnych”.

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji FYI, należy zarejestrować zespół, składający się z 3-5 osób na stronie konkursu www.airbus-fyi.com. Rejestracja rozpoczyna się w czerwcu i potrwa do listopada br.
Charles Champion, wiceprezes Airbusa ds. inżynierii i projektowania oraz patron konkursu „Pomysły z polotem”, powiedział: „Inżynierowie mogą zmienić świat. Chcemy, by nasz konkurs wywołał u młodych ludzi fascynację lotnictwem i jego wyjątkowymi możliwościami”.

Champion dodał: „Zdolności technologiczne ulegają zmianom i posiadanie najlepszych umiejętności technicznych nie zawsze przekłada się na dar innowacji czy promowania idei, czy też na umiejętności interpersonalne, których wymaga kierowanie wielokulturowymi zespołami i bycie skutecznym w globalnej branży. Konkurs daje studentom wszystkich dyscyplin naukowych szansę na innowacyjność i współpracę w ramach międzynarodowych, wielodyscyplinarnych zespołów. Podobnie jak to jest w Airbusie”.

Dr Lidia Brito, dyrektor działu ds. projektów naukowych w UNESCO, powiedziała: „Airbus daje studentom rzadko spotykaną możliwość zastosowania wiedzy wyniesionej z zajęć w rzeczywistym świecie – przy jednoczesnej okazji do kontaktów ze specjalistami z branży lotniczej. Konkurs „Pomysły z polotem” to dobry przykład tego, jak przemysł i świat nauki mogą współpracować, by wypełnić lukę między praktyką a kształceniem uniwersyteckim. Podkreśla też kluczową rolę inżynierii w kreowaniu ekologicznej przyszłości i daje studentom szansę na przeżycie tej przygody”.

Informacje uzupełniające o konkursie „Pomysły z polotem”:

Organizowany co dwa lata konkurs składa się z trzech rund o rosnącym poziomie trudności. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w wysokości 30 000 euro, natomiast zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 15 000 euro. Do finału odbywającego się latem 2013 r. zakwalifikowanych zostanie pięć drużyn. Zwycięski zespół wyłoniony zostanie przez złożone z ekspertów jury (skład jury zostanie podany później). By wziąć udział w konkursie, studenci muszą zarejestrować zespół od 3 do 5 osób na stronie www.airbus-fyi.com.
Rejestracja w konkursie: 19 lipca 2012 r. – 30 listopada 2012 r.

To trzecia edycja organizowanego co dwa lata konkursu „Pomysły z polotem”. Do poprzedniego konkursu (2011 r.) zgłosiło się ponad 2600 studentów z 287 uniwersytetów i 75 krajów. W konkursie wygrał zespół „Na skrzydłach feniksa” (Team Wings of Phoenix) z chińskiego Uniwersytetu Aeronautyki i Astronautyki w Nanjing koncepcją naziemnego systemu generowania energii wiatrowej wykorzystującej ruch powietrza wytwarzany przez samoloty podczas startu i lądowania. Ponadto z udziałem niektórych zespołów i uniwersytetów zbadano inne możliwe zastosowania przemysłowe opracowanych koncepcji, na przykład ukończono projekt badawczy dotyczący rozszerzonych formacji samolotów z udziałem Uniwersytetu Stanforda w wyniku współpracy partnerskiej nawiązanej po tym, jak zespół z tej szkoły zakwalifikował się do finału w 2009 roku. Ponadto prowadzony jest projekt badawczy z udziałem finalistów z 2011 r. z Malezji. Do długofalowy proces, i zbyt wcześnie na stwierdzenie, czy powstałe w wyniku współpracy koncepcje uda się w przyszłości wcielić w życie.

Patronat UNESCO został przyznany w maju 2012 r. przez Irinę Bokovą, dyrektora generalnego UNESCO, oraz Jeana Audouze’a, przewodniczącego Francuskiej Komisji Narodowej dla UNESCO. UNESCO opublikowało swój raport pt. Engineering: Issues, Challenges and Opportunities for Development w październiku 2010 r.

Źródło: Airbus

Zdjęcia: Airbus