Tucano należące do RAF wspierają proces szkoleniowy