Krzysztof Hoff – Skrzydła niepodległej. O wielkopolskim lotnictwie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – recenzja

W 2005 roku Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych wydało książkę autorstwa Krzysztofa Hoffa poświęconą historii wielkopolskiego lotnictwa do 1945 roku.

Praca została wydana na dobrym papierze, a ubogacają ją liczne fotografie. Pochwalić też można wydawnictwo za zamieszczenie w pracy indeksów nazwisk i nazw geograficznych. Do minusów trzeba zaliczyć natomiast miękką okładkę, a zwłaszcza klejoną oprawę.

Publikacja Krzysztofa Hoffa podzielona została na 10 rozdziałów, w których ukazano dzieje lotnictwa wielkopolskiego w pierwszej połowie XX wieku. Trzy pierwsze rozdziały dotyczą historii polskiego lotnictwa w Poznańskiem do zakończenia walki o granice Polski, czyli: zdobycia niemieckiej stacji lotniczej w Ławicy, sformowania jednostek bojowych na lotnisku w podpoznańskiej Ławicy i wreszcie udziału lotników wielkopolskich w powstaniu wielkopolskim, wojnie polsko-ukraińskiej i wojnie polsko-bolszewickiej.

W kolejnych czterech rozdziałach Krzysztof Hoff opisał rozwój lotnictwa w Wielkopolsce w okresie międzywojennym. Autor zaczął oczywiście od ukazania historii 3. pułku lotniczego, ale zajął się również problemem lotnictwa sportowego i komunikacyjnego w tym regionie. Podjęty został także temat produkcji sprzętu lotniczego w Wielkopolsce i specyfice wielkopolskiej myśli technicznej.

Ostatnie trzy rozdziały dotyczą historii wielkopolskich lotników w czasie drugiej wojny światowej. Podejmując problem jednostek poznańskich jednostek lotniczych w kampanii wrześniowej Krzysztof Hoff nie ograniczył się do nakreślenia szlaku bojowego lotnictwa Armii „Poznań”, ale pokrótce omówił też wojenną historię eskadr lotniczych 3. pułku lotniczego, które trafiły do innych armii. Kolejne dwa rozdziały poświęcone zostały wielkopolskim lotnikom we Francji i w Wielkiej Brytanii, a także poszczególnym jednostkom poszukującym swojej tradycji w 3. pułku lotniczym.

Na szczególną uwagę zasługuje cały szereg załączników będących znakomitym dodatkiem dla czytelnika pragnącego poznać nieco więcej szczegółów. Załączniki w publikacji Krzysztofa Hoffa bardzo dobrze porządkują przy tym pewne informacje podane w książce.

„Skrzydła niepodległej” to książka popularno-naukowa. Jest ona kierowana przede wszystkim do czytelnika zainteresowanego historią lotnictwa, ale nie posiadającego szczególnie dużej wiedzy w tym temacie. Mimo to książka posiada bogaty warsztat historyczny. Autor bardo umiejętnie połączył naukowość swojej książki z walorami edukacyjnymi.

Publikację Krzysztofa Hoffa można polecić wszystkim osobom zainteresowanym historią polskiego lotnictwa. Osoby stykające się pierwszy raz z problemem lotnictwa w Wielkopolsce uzyskają bardzo ciekawą książkę, która może ich zainspirować do poszukiwania bardziej szczegółowej literatury. Znawcy historii lotnictwa w Wielkopolsce także nie będą zawiedzeni. Bowiem „Skrzydła niepodległej” znakomicie porządkują wiedzę, która do tej pory była porozbijana na poszczególne publikacje zwarte czy artykuły. Do pracy powinny też zajrzeć osoby zainteresowane historią regionalną Wielkopolski. Warto bowiem zdawać sobie sprawę z wkładu regionu poznańskiego w budowę i rozwój polskiego lotnictwa do 1945 roku.

Mariusz Niestrawski