Zmiany w Link-16

W lutym NATO zatwierdziło zmiany w Link-16 tworzące jeden standard przesyłania wiadomości.

Przedefiniowaniu uległ sposób komunikowania się z uzbrojeniem NEW ( network enabled weapons ). Dzięki wprowadzonym zmianom możliwa ma być komunikacja np. z pociskiem z każdego poziomu tzn. kontrolować go będzie mógł pilot samolotu, dowódca czołgu, kapitan okrętu czy też piechur. Dokument network enabled weapons interface change proposal (NEW ICP) liczy sobie ponad 1400 stron i powstawał przez ostatnie 10 lat angażując specjalistów najwyższej klasy zarówno tych wojskowych jak i cywilnych. Dzięki wprowadzonym zmianom możliwe ma być korygowanie celu, jego zmiana lub przerwanie misji. Rezultatem całego przedsięwzięcia jest standardowy zestaw komend, które mogą być wysyłane do uzbrojenia, od uzbrojenia oraz pomiędzy kontrolerami. Pozwala to na przeprowadzenie skoordynowanego ataku i kontrolę jednej sztuki broni przez wiele podmiotów.

Źródło: Navair

Zdjęcie: Navair