Rosja rozpocznie testy bojowych UAV w 2014 roku

Agencja RIA Novosti podała, że w roku 2014 Rosja ropzocznie loty testowe pierwszego, własnego bojowego UAV.

W lutym gen. Nikolay Makarov, szef sztabu, poinformował, że pierwsze testy mają nastąpić pod koniec roku 2012. Jak podaje Agencja na początki kwietnia Ministerstwo Obrony wystosowało specyfikację techniczną na potrzeby rozwoju aparatu. Od systemu oczekuje się modułowej konstrukcji oraz możliwości przenoszenia różnych typów uzbrojenia. Za pokładową elektronikę odpowiadać ma firma Tranzas. Również ona zapewni system nawigacyjny i kontrolny. Za konstrukcję ważącego 5 ton kadłuba odpowiadać ma mająca siedzibę w Kazaniu firma Sokol. W październiku ministerstwo podpisąło kontrakt z obiema firmami wart 109 milionów dolarów. Z kolei według gen. Zelina bezzałogowe aparaty bojowe mają wejść do linii w roku 2020. Jak widać z powyższego Rosja znajduje się sporo w tle za czołówką światową, gdzie UAV latają już bojowo od dłuższego czasu. Ważne jednak, że cały czas podtrzymywana jest tendencja modernizacyjna i rozwojowa co w dalszej perspektywie pozwoli doszlusować do czołówki.

Źródło: RIA Novosti

Zdjęcie: Wiki