Sympozjum Wielkopolska i Wielkopolanie w XIX i XX wieku