Sympozjum Wielkopolska i Wielkopolanie w XIX i XX wieku

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych ma zaszczyt zaprosić na sympozjum zatytułowane: Wielkopolska i Wielkopolanie w XIX i XX wieku, które odbędzie się 19 kwietnia 2012 roku w gmachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

Sympozjum Wielkopolska i Wielkopolanie w XIX i XX wieku, Poznań, Stary Rynek 3 (Odwach), 19 kwietnia 2012 r.

Plan:

9.00-9.15 Rozpoczęcie sympozjum

9.15-10.15 Kultura polska w Poznaniu i w Wielkopolsce w XX wieku

9.15-9.30 Jan Szymański (WMWN) – Filmowy Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym – między tradycją a nowoczesnością

9.30-9.45 Olaf Bergmann (WMWN) – Patriotyczne i obywatelskie aspekty działalności wielkopolskich klubów i towarzystw sportowych
w pierwszej połowie XX wieku

9.45-10.00 Bartłomiej Kapica (UAM) – „Wyboje” – poznańskie pismo młodej inteligencji (1956-1957)

10.00-10.15 Dyskusja

10.15-10.45 Przerwa na kawę

10.45-11.45 Garnizon Poznań i Armia „Poznań” 1918-1939

10.45-11.00 Mikołaj Klorek (UAM) – Wojsko Polskie w przestrzeni Poznania

11.00-11.15 Anna Kosmowska (WMWN) – Związki 1. pułku czołgów z Poznaniem (1930-1939)

11.15-11.30 Szymon Płoński (UWr) – Szef sztabu Armii „Poznań” płk dypl. Stanisław Michał Lityński

11.30-11.45 Dyskusja 

11.45-12.45 Przerwa obiadowa

12.45-13.45 Czas wojny i okupacji 1939-1945

12.45-13.00 Bogumił Rudawski (UAM) – HTO jako główne narzędzie grabieży mienia polskiego w okupowanej Wielkopolsce

13.00-13.15 Maciej Czarnecki (UAM) – Walka z Kościołem katolickim w Poznaniu w czasie okupacji hitlerowskiej – wybrane zagadnienia

13.15-13.30 Michał Krzyżaniak (UAM) – Bitwa o Poznań w liczbach

13.30-13.45 Dyskusja

13.45-14.45 Teoretyczne rozważania na temat wojen w XIX i XX wieku

13.45-14.00 Jacek Jędrysiak (UWr) – Rola Wielkopolski w prusko-niemieckich koncepcjach strategicznych 1815-1914

14.00-14.15 Krzysztof Widziński (UWr) – Strategiczna i operacyjna rola Wielkopolski w warunkach II RP

14.15-14.30 Wojciech Sługocki (UAM) – Spichlerz II Rzeczpospolitej –  rola Wielkopolski w polskich przygotowaniach wojennych 1935-1939

14.30-14.45 Dyskusja

14.45-15.15 Przerwa na kawę

15.15-16.15 Wielkopolanie wobec rzeczywistości Polski Ludowej 1945-1989

15.15-15.30 Bartosz Kuświk (IPN) – Odrodzenie i likwidacja harcerstwa wielkopolskiego po II wojnie światowej

15.30-15.45 Artur Bądkowski (UAM) – Próby reformowania KW PZPR w Poznaniu 1981-1982

15.45-16.00 Tomasz Ceglarz (UAM) – Poznański Klub Inteligencji Katolickiej w roku 1988. Zarys działalności stowarzyszenia u schyłku PRL

16.00-16.15 Dyskusja

16.15 Podsumowanie sympozjum

16.30 Zamknięcie obrad