Arabia Saudyjska podpisuje kontrakt na maszyny Eurofighter