Testy pocisków przechwytujących Arrow 3 w najbliższym czasie