GAU-19/A zewnętrznie montowane działko systemu Gatlinga