IAI zakłada ośrodek szkoleniowy dla operatorów bezzałogowców