Chiny stawiają na wszechstronne lotniska

Departament logistyki chińskiej armii podjął decyzję o postawieniu na bazy lotnicze zdolne do wspierania wielu typów samolotów.

Zdecydowano się połączyć lotnisko z bazą samolotów w jeden kompleks zdolny do obsługi wielu typów maszyn w związku z wielowymiarowym rodzajem konfliktów w których biorą udział różne typy samolotów. Tak powstałe bazy staną się podstawowymi jednostkami dowodzenia, kontroli, wsparcia i niezależnych zadań operacyjnych. Duży nacisk położony zostanie na wsparcie lotów, poszerzenie wsparcia obsługi dla wielu typów samolotów poprzez lotniska oraz personel obsługowy i wyposażenie bazy. Chiny deklarują, że zmodernizowano i przeformowano ponad 100 baz lotniczych co pozwoliło na utworzenie sieci lotnisk/baz zdolnych do obsługi znacznej liczby samolotów oraz lepiej przygotuje armię do zadań stawianych przed nią w przyszłości.

Źródło: Ministry of National Defence

Zdjęcie: Retxham