Wolfgang Thamm – Fliegerbomben – recenzja

Na rynku wydawniczym mało jest książek w takim stopniu opisujących uzbrojenie bombowe przenoszone przez samoloty.

Dla kogoś zainteresowanego okresem II wojny światowej „Fliegerbomben” to pozycja wręcz podręcznikowa jeśli chce rozwinąć informacje podawane w monografiach poszczególnych samolotów, a tyczące się przenoszonego przez nie uzbrojenia bombowego. Bardzo mocną stroną książki jest baza źródłowa z której skorzystał autor. Poza sięgnięciem do podstawowych w tej materii instrukcji mamy w bibliografii zestaw pozycji książkowych, opracowań powstających przed i w trakcie II wojny światowej. Książka ma bardzo przejrzysty i czytelny układ pozwalający najpierw zapoznać się z konstrukcją bomby, typami i ich rozwojem.  W kolejnej części mamy przedstawione doświadczenia z I wojny światowej oraz okresu międzywojennego. Rdzeniem pracy jest rozdział poświęcony II wojnie światowej i podzielony na podrozdziały opisujący uzbrojenie bombowe Niemiec, Wielkiej Brytanii i aliantów, USA oraz Rosji. W ostatniej części przedstawione są sposoby użycia uzbrojenia bombowego. Wreszcie na końcu książki mamy dodatki opisujące m.in. stosowane metale. Reasumując- jeśli ktoś nie ma czasu przeglądać instrukcji, zgłębiać książek zajmujących się tematem przedstawiana pozycja stanowi idealne rozwiązanie. Pewnym mankamentem może być fakt, iż pozycja napisana jest w mniej popularnym u nas języku niemieckim, ale myślę, że język jakim jest napisana jest dla średnio-zaawansowanej w języku niemiecki osoby do zaakceptowania. Polecam.