Jednosilnikowe myśliwce Luftwaffe podczas walk w nocy. Rys.