Francja w wojnie z Niemcami. Przyczyny porażki. Rys.