Dozor-100 UAV wykonał lot z wyposażeniem geofizycznym