USA i Australia będą tworzyć biopaliwo

Przedstawiciele obu krajów podpisali Memorandum of Understanding.

Celem współpracy obu krajów jest kontynuowanie prac nad czystym, alternatywnym paliwem lotniczym. Zgodnie z podpisanym porozumieniem oba kraje będą wymieniały się informacjami ze swoich programów, projektów, będą dzielić się wynikami badań i publikacjami oraz przeprowadzą wspólne studia w regionach takich jak źródła paliw i wpływ na środowisko naturalne. Memorandum pokrywa również analizę łańcucha dostaw paliwa. Podpisanie umowy wiąże się również z gotowością pokrycia kosztów towarzyszących przez oba kraje. Alternatywne paliwa mogą stać się bodźcem do rozwoju nowych technologii i odejścia za kilkadziesiąt lat od tradycyjnych konfiguracji napędu.

Zdjęcie: USAF
Źródło: faa.gov