HTV-2 rozbił się w Pacyfiku po osiągnięciu prędkości Mach 20