Pierwszy C-17 Globemaster III dostarczony Zjednoczonym Emiratom Arabskim

ZEA zamówiły w sumie 6 samolotów tego typu.

Samolot ma oczywiście służyć do przewożenia ładunków wojskowych, ale poza tym przewidziano go jako wsparcie dla misji humanitarnych. Jeszcze w tym roku Boeing ma dostarczyć kolejne 3 maszyny a w 2012 roku ZEA otrzymają ostatnie dwa samoloty z zamówionej partii. Dla samolotów Boeing zapewnia wsparcie w postaci programu Boeings C-17 Globemaster III Sustainment Partnership, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie sprawnej logistyki. Pozwala to zachować wysoki współczynnik gotowości bojowej.

Zdjęcie: Boeing
Źródło: Boeing