Pierwszy C-17 Globemaster III dostarczony Zjednoczonym Emiratom Arabskim