Ostatni MQ-1 Predator dla Sił Powietrznych USA

MQ-1 Predator o numerze bocznym 268 został przekazany Siłom Powietrznym podczas ceremonii, która odbyła się w bazie Wright-Patterson w stanie Ohio.

Predator odbył słój pierwszy lot w 1994. Od tego czasu wszystkie maszyny wylatały już 900000 godzin oraz zachowały przy tym 90% gotowość operacyjną. MQ-1 jest średnim aparatem bezzałogowym przeznaczonym m.in. do bliskiego wsparcia i zwiadu. Firmy zbrojeniowe intensywnie pracują nad nowymi rodzajami uzbrojenia przeznaczonego właśnie dla bezzałogowych aparatów latających.

Zdjęcie: USAF
Źródło: USAF