Słowniczek

Zestaw podstawowych skrótów i terminów używanych w szeroko pojętym lotnictwie wojskowym:

ACMI- Air Combat Maneuvering Instrumentation- oprzyrządowanie obiektywnej kontroli szkolenia i treningu w zastosowaniu bojowym

ADC- Air Data Computer cyfrowa centrala danych powietrznych

ADI- Attitude Direstor Indicator- awaryjny sztuczny horyzont

Air superiority- przewaga w powietrzu

Air supremacy- panowanie w powietrzu

ASOS- Allied Signal Ocean System- system radiolokacyjny

ATF- Advanced Tactical Fighter

BAI – Battlefield Air Interdiction- izolacja pola walki

CAP- combat air patrol- patrol bojowy

CAS- Close Air Support – bezpośrednie wsparcie lotnicze

COMAO – Composite Air Operation- połączone działania powietrzne

Counter Air Attack- lotnicze uderzenie ogniowe

DGNS – Doppler/GPS Navigation System – dopplerowski odbiornik globalnego systemu nawigacji satelitarnej

DOL – drogowy odcinek lotniskowy

DVR – Digital Video Recorder- cyfrowy rejestrator video

ECCM – electronic counter-countermeasures- środki zapobiegające środkom zakłócającym przeciwnika.

EGI – Embeded GPS and INS- odbiornik globalnego systemu nawigacji satelitarnej

EW – Eelctronic Warfare

FADEC (Full Authority Digital Engine Contol)

FAS – Favourable air situation- sprzyjajaca sytuacja powietrzna

Fighter Sweep – wymiatanie myśliwskie

FLIR – Forward Looking infrared- kamera wykrywająca promieniowanie podczerwone

Force Flow – strumień grup uderzeniowych

Force Package – zwarte siły uderzeniowe

FPR – Flight Profile Recorder- system obiektywnej kontroli szkolenia i treningu z zastosowania bojowego

HMCS – Helmet Mounted Cueing System- nahełmowy system wskazywania celów

HOTAS – Hands On Throttle-And Stick- system sterowania samolotu w którym pilot obsługuje maszynę trzymjaąc ręce na przepustnicy i drążku

HUD – Head-up display- wskaźnik projekcji czołowej

IDAR (Integrated Data Acqusition and Recorder)

IEWS – Integrated Electronic System – zintegrowany system przeciwdziałania radioelektronicznego

MAWS (Missile Approach Warning System)

MDP – Mision Data Procesor- komputer misji

MFCD – Multi-functional Color Display- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny

MIL—STD 1553B- cyfrowa szyna wymiany danych o otwartej architekturze

MOAB- Massive Ordenance Air Blast – bomba lotnicza dużego wagomiaru

NVG HMD – Night Vision Google Helmet Mounted Display- wskaźnik nahełmowy z goglami noktowizyjnymi

OAS – Offensive Air Support- lotnicze wsparcie działań lądowych

OBOGS (On-Board Oxygen Generation System)

OPL – obrona przeciwlotnicza

SAR – Search and Rescue – rodzaj zadania lotnictwa polegający na odszukaniu i ratowaniu poszkodowanych osób cywilnych lub wojskowych

SEAD – Suppression of Enemy Air Defences- obezwładnienie obrony powietrznej przeciwnika

SEAD – Supresion of enemy air defence- obezwładnienie obrony powietrznej i przeciwlotniczej przeciwnika

SKW – strefa krótkotrwałego wyczekiwania

SO – Support Operations- operacje wspierające

SPO – skuteczna powierzchnia odbicia

ŚNP – środki napadu powietrznego

TR – Tactical Recce- taktyczne rozpoznanie lotnicze

TTR – Tank Tow Route- tankowanie na trasie lotu)

UFCP- Up-front Control Panel- panel wprowadzania danych