Recenzenci

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – Specjalista w zakresie historii fortyfikacji, historii harcerstwa oraz historiografii wojskowej. Kierownik Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM oraz Prorektor do spraw studenckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Prof. UAM dr hab. Maciej Franz – Specjalista w zakresie wojen morskich XIX i XX wieku, historii wojskowości nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości kozackiej oraz historiografii wojskowej. Wykładowca na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

dr Juliusz Tomczak

dr Anna Pastorek

dr Anna Kryszak

dr Karol Kościelniak – Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w historii wojskowości epoki nowożytnej. Zainteresowania badawcze obejmują także polską historiografię wojskową oraz historię Azji Południowo-Wschodniej. Pracował w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a obecnie jest zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr Łukasz Różycki – Absolwent Wydziału Historycznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Specjalizuje się w historii późnego antyku i wczesnego średniowiecza ze szczególnym wskazaniem na dzieje Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego oraz historię wojskowości tego okresu. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje Cesarstwa Bizantyńskiego, dzieje plemion słowiańskich, wojskowość starożytną i średniowieczną oraz starożytną teorię wojskowości.